ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.ค้อวัง
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.ค้อวัง
847
3,769.00
0
417
ต.ฟ้าห่วน
539
1470.00
0
417
ต.กุดน้ำใส
105
813.00
0
417
ต.น้ำอ้อม
89
800.00
0
417
ต.ค้อวัง
114
686.00
0
417

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ถั่วลิสง
80
130.50
0
กระเทียมหัว
2
2.00
0
พริก
54
59.25
0
ฟักทอง
4
8.00
0
หอมแดง
322
546.25
0
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
385
3,023.00
0