ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.เลิงนกทา
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.เลิงนกทา
1037
7,270.50
0
286
5
ต.บุ่งค้า
152
654.00
0
286
5
ต.สวาท
61
470.00
0
286
5
ต.ห้องแซง
111
524.50
0
286
5
ต.สามัคคี
85
787.00
0
286
5
ต.กุดเชียงหมี
92
717.00
0
286
5
ต.สามแยก
59
497.00
0
286
5
ต.กุดแห่
31
156.00
0
286
5
ต.โคกสำราญ
300
2351.00
0
286
5
ต.สร้างมิ่ง
85
654.00
0
286
5
ต.ศรีแก้ว
61
460.00
0
286
5

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
กก
2
2.00
0
มันแกว
1
2.00
0
ถั่วลิสง
51
65.50
0
ข้าวโพดรับประทานผักสด
47
156.00
0
ข้าวโพดหวาน
22
58.50
0
แตงกวา
6
15.50
0
แตงร้าน
3
1.50
0
แตงโมเนื้อ
70
163.50
0
ถั่วฝักยาว
5
3.50
0
น้ำเต้า
9
31.00
0
ผักกวางตุ้ง
12
3.75
0
พริก
66
164.25
0
ฟัก/แฟง
1
6.00
0
ฟักทอง
6
17.00
0
เผือก
4
4.00
0
มันเทศ
3
1.25
0
หอมแดง
1
0.25
0
กล้วยน้ำว้า
1
4.00
0
มะนาว
1
8.00
0
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
725
6,558.00
0
ข้าวเหนียว ไวแสง กข 6
1
5.00
0