ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.ไทยเจริญ
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.ไทยเจริญ
559
5,340.00
0
75
ต.ไทยเจริญ
71
831.50
0
75
ต.น้ำคำ
209
1628.25
0
75
ต.ส้มผ่อ
112
1053.25
0
75
ต.คำเตย
112
1203.00
0
75
ต.คำไผ่
55
624.00
0
75

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ถั่วลิสง
13
27.00
0
กระเทียมหัว
1
0.25
0
ข้าวโพดหวาน
9
10.00
0
แตงกวา
1
2.00
0
ถั่วฝักยาว
4
4.25
0
พริก
22
34.00
0
มะเขือเปราะ
1
0.25
0
หอมแดง
4
6.75
0
เห็ดฟาง
61
25.50
0
เงาะ
2
20.00
0
ลำไย
2
4.00
0
ข้าวเจ้า ไวแสง ขาวดอกมะลิ 105
432
5,081.00
0
ข้าวเหนียว ไวแสง กข 6
7
125.00
0