ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.เมืองพัทลุง
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.เมืองพัทลุง
1094
97,996.55
27,404
798
92
ต.เขาเจียก
66
329.00
27,404
798
92
ต.ท่ามิหรำ
25
115.00
27,404
798
92
ต.โคกชะงาย
28
80.75
27,404
798
92
ต.นาท่อม
39
119.25
27,404
798
92
ต.ปรางหมู่
63
384.50
27,404
798
92
ต.ท่าแค
34
174.50
27,404
798
92
ต.ลำปำ
89
512.00
27,404
798
92
ต.ตำนาน
167
93779.00
27,404
798
92
ต.ควนมะพร้าว
70
506.25
27,404
798
92
ต.ร่มเมือง
43
176.00
27,404
798
92
ต.ชัยบุรี
280
1265.25
27,404
798
92
ต.นาโหนด
114
307.25
27,404
798
92
ต.พญาขัน
76
247.80
27,404
798
92

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สับปะรด
6
25.00
1,200
ถั่วลิสง
13
32.75
0
ข้าวโพดหวาน
4
9.50
0
คะน้า
4
2.75
0
แตงกวา
1
3.00
0
แตงร้าน
1
0.50
0
แตงโมเนื้อ
1
2.00
0
ถั่วฝักยาว
4
6.50
0
ผักกวางตุ้ง
2
0.50
0
ผักกาดขาวปลี
2
2.25
0
ผักบุ้งจีน
4
7.00
0
ผักบุ้งน้ำ
1
1.00
0
พริก
124
265.50
3,000
พริกขี้หนูผลเล็ก
36
75.80
0
พริกใหญ่
2
5.00
0
ฟักทอง
1
1.00
0
มะเขือยาว
1
1.00
0
มะเขือเปราะ
8
15.00
0
มะเขืออื่นๆ
2
2.00
0
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
6
8.50
0
ผักไฮโดรโปนิกส์
1
0.25
0
ผักอื่นๆ
3
1.00
0
กระท้อน
1
0.75
10
กล้วยไข่
3
3.75
50
กล้วยหอม
26
54.25
11,450
แก้วมังกร
1
3.00
300
เงาะ
5
10.50
196
ทุเรียน
1
2.50
60
ฝรั่ง
3
8.00
600
มะนาว
7
8.00
590
มะม่วง
2
5.00
50
มังคุด
36
68.00
1,554
ลองกอง
23
41.25
869
สละ
7
27.00
950
ปาล์มน้ำมัน
41
496.75
6,225
ไผ่
2
4.00
300
ข้าวเจ้า ไวแสง เฉี้ยงพัทลุง
4
29.25
0
ข้าวเจ้า ไวแสง เล็บนกปัตตานี
26
149.75
0
ข้าวเจ้า ไวแสง สังข์หยด
324
94,666.25
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี
6
28.00
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
282
1,526.50
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
23
156.25
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
42
226.00
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พัทลุง
2
14.00
0