ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.กงหรา
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.กงหรา
425
1,027.05
15,053
387
132
ต.กงหรา
30
63.50
15,053
387
132
ต.ชะรัด
122
242.95
15,053
387
132
ต.คลองเฉลิม
128
390.50
15,053
387
132
ต.คลองทรายขาว
133
304.10
15,053
387
132
ต.สมหวัง
12
26.00
15,053
387
132

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สับปะรด
2
8.00
20
ถั่วลิสง
14
14.50
0
ข้าวโพดหวาน
9
11.00
0
มะกรูด
1
7.00
30
เห็ด
2
4.00
0
เห็ดนางฟ้า
1
2.00
0
เห็ดนางรม
1
2.00
0
เห็ดเป๋าฮื้อ
1
2.00
0
กล้วยหอม
1
2.00
0
เงาะ
1
2.00
50
ทุเรียน
7
35.00
232
มังคุด
195
428.35
6,579
ลองกอง
156
310.20
8,142
ข้าวเจ้า ไวแสง สังข์หยด
23
147.00
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
1
6.00
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
1
5.00
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พัทลุง
9
41.00
0