ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.เขาชัยสน
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.เขาชัยสน
571
2,230.95
116,366
481
60
ต.เขาชัยสน
87
409.45
116,366
481
60
ต.ควนขนุน
181
801.35
116,366
481
60
ต.จองถนน
43
120.45
116,366
481
60
ต.หานโพธิ์
156
617.50
116,366
481
60
ต.โคกม่วง
104
282.20
116,366
481
60

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สับปะรด
11
33.75
72,120
ถั่วลิสง
1
1.00
0
ข้าวโพดหวาน
15
28.50
0
แตงกวา
10
16.00
0
ถั่วฝักยาว
9
11.50
0
บวบ
2
5.00
0
พริก
8
8.50
0
พริกขี้หนูผลเล็ก
2
1.25
0
ฟัก/แฟง
1
1.00
0
มะกรูด
1
2.00
137
มะเขือเปราะ
1
1.00
0
กระท้อน
3
4.00
72
กล้วยไข่
24
103.00
530
กล้วยน้ำว้า
3
11.00
100
กล้วยหอม
23
60.25
3,390
แก้วมังกร
1
3.50
0
เงาะ
4
5.00
75
มะนาว
20
34.50
800
มะม่วง
10
24.50
393
มังคุด
43
113.10
1,769
ลองกอง
67
146.10
1,971
สละ
4
17.00
1,900
ส้มโชกุน
1
3.00
100
ส้มโอ
1
1.00
20
ปาล์มน้ำมัน
21
154.00
1,644
มะพร้าว
2
2.00
45
ข้าวเจ้า ไวแสง เล็บนกปัตตานี
1
6.00
0
ข้าวเจ้า ไวแสง สังข์หยด
138
755.30
29,300
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี
1
2.00
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
107
506.70
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
3
17.00
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
4
28.00
2,000
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 1
1
4.50
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 2
5
12.50
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พัทลุง
23
107.50
0