ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.ตะโหมด
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.ตะโหมด
349
1,115.77
22,274
272
73
ต.แม่ขรี
63
187.32
22,274
272
73
ต.ตะโหมด
178
578.95
22,274
272
73
ต.คลองใหญ่
108
349.50
22,274
272
73

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สับปะรด
1
10.00
0
ถั่วดำ
1
2.00
0
ถั่วลิสง
2
2.50
0
ถั่วหรั่ง/ถั่วปันหยี
15
54.00
0
ข้าวโพดหวาน
1
0.75
0
คะน้า
1
0.25
0
ชะอม
1
0.50
0
ตะไคร้
2
15.00
0
ผักกวางตุ้ง
1
1.00
0
ผักหวาน
3
3.50
0
พริก
6
19.00
0
พริกขี้หนูผลเล็ก
2
4.25
0
มะกรูด
1
1.00
400
มะเขือพวง
1
0.50
0
มะเขือเปราะ
3
3.70
0
มะเขืออื่นๆ
1
1.00
0
เห็ดนางฟ้า
1
0.50
0
เห็ดอังการี
1
1.00
0
ผักเหลียง
4
14.00
160
ผักไฮโดรโปนิกส์
11
2.07
0
ผักอื่นๆ
33
27.50
200
กล้วยไข่
1
4.00
165
กล้วยน้ำว้า
27
100.25
1,200
กล้วยหอม
4
48.50
650
แก้วมังกร
2
8.50
0
เงาะ
7
23.50
496
ทุเรียน
34
196.50
680
มะนาว
12
39.00
1,085
มะละกอ
22
61.00
6,350
มังคุด
52
169.25
2,168
ลองกอง
88
270.25
8,050
สละ
2
3.00
200
ส้มโชกุน
1
4.00
300
ปาล์มน้ำมัน
1
5.00
0
ไผ่
1
1.00
0
ไผ่หวาน
1
4.00
120
สะตอ
2
14.00
50