ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.ควนขนุน
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.ควนขนุน
921
6,104.31
65,272
782
85
ต.ควนขนุน
80
543.25
65,272
782
85
ต.ทะเลน้อย
19
128.00
65,272
782
85
ต.นาขยาด
97
282.31
65,272
782
85
ต.พนมวังก์
18
59.75
65,272
782
85
ต.แหลมโตนด
90
551.30
65,272
782
85
ต.ปันแต
146
1014.75
65,272
782
85
ต.โตนดด้วน
114
1072.50
65,272
782
85
ต.ดอนทราย
28
79.25
65,272
782
85
ต.มะกอกเหนือ
124
1695.20
65,272
782
85
ต.พนางตุง
77
326.75
65,272
782
85
ต.ชะมวง
65
216.00
65,272
782
85
ต.แพรกหา
63
135.25
65,272
782
85

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สับปะรด
2
15.00
1,500
อ้อยคั้นน้ำ
1
0.25
1,000
ถั่วลิสง
1
1.00
0
ข้าวโพดหวาน
54
119.75
0
คะน้า
3
4.25
0
ชะอม
1
0.25
0
แตงกวา
16
50.45
0
แตงร้าน
6
22.00
0
ถั่วฝักยาว
7
3.75
0
ถั่วพู
3
0.75
60
บวบ
1
0.25
0
ผักกวางตุ้ง
1
0.25
0
ผักกาดขาวปลี
2
2.00
0
ผักบุ้งจีน
7
2.75
0
พริก
61
126.25
0
พริกขี้หนูผลเล็ก
64
63.25
8,500
มะเขือเปราะ
14
11.50
0
หอมแบ่ง(ต้นหอม)
3
2.00
0
โหระพา
1
0.25
0
ผักไฮโดรโปนิกส์
3
0.31
0
ผักอื่นๆ
2
1.50
0
กล้วยไข่
1
3.00
100
กล้วยน้ำว้า
2
3.75
0
กล้วยหอม
8
35.25
3,800
แก้วมังกร
1
2.00
120
เงาะ
2
7.25
186
มะนาว
9
9.50
220
มังคุด
66
124.50
2,401
ลองกอง
45
104.50
2,051
ลางสาด
1
1.00
21
สละ
5
10.50
407
ปาล์มน้ำมัน
33
286.75
4,206
มะม่วงหิมพานต์
1
0.25
0
ข้าวเจ้า ไวแสง เล็บนกปัตตานี
5
22.25
0
ข้าวเจ้า ไวแสง สังข์หยด
302
3,651.25
40,700
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
150
1,119.75
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
11
90.55
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
23
171.50
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พัทลุง
3
33.00
0