ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.ปากพะยูน
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.ปากพะยูน
414
1,930.00
87,949
336
67
ต.ปากพะยูน
23
123.25
87,949
336
67
ต.ดอนประดู่
124
840.55
87,949
336
67
ต.เกาะนางคำ
15
21.50
87,949
336
67
ต.เกาะหมาก
21
56.50
87,949
336
67
ต.ฝาละมี
36
152.00
87,949
336
67
ต.หารเทา
126
473.00
87,949
336
67
ต.ดอนทราย
69
263.20
87,949
336
67

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สับปะรด
11
57.00
72,220
ข้าวโพดหวาน
6
13.00
0
ตะไคร้
3
12.00
0
แตงกวา
8
22.00
0
แตงร้าน
2
3.00
0
แตงโมเนื้อ
11
35.00
0
ถั่วฝักยาว
10
16.50
0
ผักกาดขาวปลี
1
0.25
0
พริก
25
30.75
800
พริกขี้หนูผลเล็ก
3
14.00
0
พริกใหญ่
5
8.00
0
ฟัก/แฟง
1
7.00
0
ฟักทอง
1
2.00
0
มะเขือยาว
2
3.00
0
มะเขือเปราะ
3
3.50
0
เห็ด
1
0.25
5,000
เห็ดนางฟ้า
4
2.00
0
ผักอื่นๆ
1
2.00
0
กระท้อน
3
6.50
70
กล้วยไข่
2
4.25
500
เงาะ
1
3.00
45
จำปาดะ
1
4.00
100
ทุเรียน
13
22.50
513
ฝรั่ง
1
4.00
0
มะม่วง
1
2.00
80
มะละกอ
5
23.00
3,600
มังคุด
4
8.00
90
ลองกอง
21
35.00
784
ละมุด
8
17.00
180
ปาล์มน้ำมัน
30
258.75
3,856
มะพร้าว
2
3.00
90
สะตอ
1
1.50
21
ข้าวเจ้า ไวแสง เฉี้ยงพัทลุง
11
45.75
0
ข้าวเจ้า ไวแสง เล็บนกปัตตานี
46
178.00
0
ข้าวเจ้า ไวแสง สังข์หยด
109
805.00
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี
7
35.00
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
18
87.00
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
7
49.50
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 2
1
4.00
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พัทลุง
24
102.00
0