ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.ศรีบรรพต
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.ศรีบรรพต
210
521.10
9,042
203
90
ต.เขาย่า
64
113.90
9,042
203
90
ต.เขาปู่
78
187.00
9,042
203
90
ต.ตะแพน
68
220.20
9,042
203
90

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ถั่วลิสง
3
3.00
0
ข้าวโพดหวาน
5
5.00
0
แตงร้าน
19
48.50
0
ถั่วฝักยาว
11
17.00
0
พริก
5
7.50
0
พริกขี้หนูผลเล็ก
1
1.00
0
ฟัก/แฟง
1
1.00
0
มะเขือยาว
2
1.00
0
ผักเหลียง
23
21.80
0
ขนุน
1
15.00
375
เงาะ
2
2.00
30
ทุเรียน
8
28.00
550
มะนาว
1
2.00
180
มังคุด
78
201.80
4,273
ลองกอง
45
104.50
2,500
ปาล์มน้ำมัน
5
62.00
1,134