ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.ป่าบอน
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.ป่าบอน
452
2,464.50
417,060
317
85
ต.ป่าบอน
41
197.25
417,060
317
85
ต.โคกทราย
112
611.70
417,060
317
85
ต.หนองธง
166
654.95
417,060
317
85
ต.ทุ่งนารี
98
767.60
417,060
317
85
ต.วังใหม่
35
233.00
417,060
317
85

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สับปะรด
66
515.60
396,500
ถั่วลิสง
3
5.50
0
ถั่วหรั่ง/ถั่วปันหยี
6
13.00
0
ข้าวโพดหวาน
7
25.00
0
ตะไคร้
1
10.00
0
แตงกวา
4
8.00
0
แตงร้าน
1
3.00
0
แตงโมเนื้อ
14
34.00
0
ถั่วฝักยาว
1
0.50
0
พริก
10
27.00
0
พริกขี้หนูผลเล็ก
2
0.50
0
พริกใหญ่
9
21.50
0
ฟักทอง
3
6.00
0
มะเขือยาว
4
7.50
0
มะเขือเปราะ
6
8.00
0
มะเขืออื่นๆ
7
10.00
0
เห็ดนางฟ้า
6
6.50
0
เห็ดฟาง
1
0.25
0
ผักเหลียง
1
2.25
0
ผักอื่นๆ
2
2.00
0
กล้วยไข่
11
77.95
4,060
กล้วยน้ำว้า
6
37.50
1,690
กล้วยหอม
5
25.00
1,120
แก้วมังกร
1
3.75
150
เงาะ
2
3.00
12
ทุเรียน
3
18.00
125
มะนาว
6
18.00
312
มะละกอ
3
22.25
770
มังคุด
8
26.50
550
ลองกอง
21
92.00
1,419
สละ
26
108.25
3,985
ปาล์มน้ำมัน
41
414.50
6,367
ไผ่
5
13.00
0
ข้าวเจ้า ไวแสง สังข์หยด
65
325.20
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี
3
6.00
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
53
326.75
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
11
42.00
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
8
55.75
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พัทลุง
20
143.00
0