ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.บางแก้ว
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.บางแก้ว
350
1,497.00
5,322
342
38
ต.ท่ามะเดื่อ
112
532.25
5,322
342
38
ต.นาปะขอ
171
779.50
5,322
342
38
ต.โคกสัก
67
185.25
5,322
342
38

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สับปะรด
1
3.00
0
ข่า
1
0.50
0
ข้าวโพดหวาน
1
2.00
0
แตงโมเนื้อ
34
71.00
0
ถั่วฝักยาว
7
13.00
0
ผักหวาน
2
3.50
0
พริก
6
7.00
0
พริกใหญ่
7
17.00
0
ฟัก/แฟง
1
1.00
0
มะเขือเปราะ
4
4.50
0
เห็ด
1
0.25
0
กล้วยไข่
1
9.25
800
กล้วยน้ำว้า
4
29.75
385
กล้วยหอม
1
4.00
0
เงาะ
8
15.00
229
ทุเรียน
5
7.00
0
มะนาว
10
23.75
560
มังคุด
27
68.25
729
ลองกอง
43
86.75
1,159
ส้มโชกุน
1
5.00
300
ปาล์มน้ำมัน
16
119.00
995
มะพร้าว
2
12.00
165
ข้าวเจ้า ไวแสง เฉี้ยงพัทลุง
5
24.50
0
ข้าวเจ้า ไวแสง เล็บนกปัตตานี
25
78.50
0
ข้าวเจ้า ไวแสง สังข์หยด
94
612.00
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
7
36.50
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี 2
20
133.00
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พัทลุง
16
110.00
0