ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.ป่าพะยอม
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.ป่าพะยอม
312
1,111.95
5,489
286
62
ต.ป่าพะยอม
113
455.30
5,489
286
62
ต.ลานข่อย
59
126.25
5,489
286
62
ต.เกาะเต่า
45
123.25
5,489
286
62
ต.บ้านพร้าว
95
407.15
5,489
286
62

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
สับปะรด
1
5.00
0
ข้าวโพดหวาน
32
38.00
0
แตงกวา
5
7.00
0
ถั่วฝักยาว
1
1.00
0
พริก
9
10.50
0
พริกขี้หนูผลเล็ก
1
1.00
0
พริกใหญ่
12
7.50
0
มะกรูด
1
3.00
0
มะเขือเปราะ
2
2.00
0
เงาะ
10
20.00
270
ทุเรียน
4
9.00
125
มังคุด
57
143.50
2,928
ลองกอง
32
76.25
1,956
สละ
3
10.50
100
ส้มโอ
1
5.00
110
ปาล์มน้ำมัน
12
72.50
0
ขมิ้นชัน
10
11.50
0
ข้าวเจ้า ไวแสง สังข์หยด
19
151.70
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง สุพรรณบุรี
1
2.50
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ชัยนาท 1
61
348.50
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
19
83.50
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
10
40.25
0
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พัทลุง
9
62.25
0