ผลการดำเนินงานทุกปี ระดับอำเภออ.อำเภอศรีนครินทร์
อำเภอ/ตำบล
จำนวนแปลง

เนื้อที่(ไร่)

จำนวนต้น

สถานะแปลง

เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
อ.อำเภอศรีนครินทร์
206
434.75
8,571
200
63
ต.ชุมพล
22
36.50
8,571
200
63
ต.บ้านนา
81
191.75
8,571
200
63
ต.อ่างทอง
33
61.50
8,571
200
63
ต.ลำสินธุ์
70
145.00
8,571
200
63

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดพืช
จำนวนแปลง
เนื้อที่(ไร่)
จำนวนต้น
สถานะแปลง
เบี้องต้น
ตรวจรับรอง
ได้ GAP
ถั่วลิสง
8
4.00
0
ข้าวโพดหวาน
2
1.00
0
ตะไคร้
19
20.00
0
ผักอื่นๆ
23
43.50
0
เงาะ
1
1.00
25
ทุเรียน
2
3.50
54
มังคุด
94
229.75
4,836
ลองกอง
46
110.50
2,436
สละ
3
11.00
1,220
ขมิ้นชัน
7
6.50
0
ข้าวเจ้า ไวแสง สังข์หยด
1
4.00
0