ทุเรียน                                  ยางพารา  
                                         ลำไย                                    มะม่วง  
                                         กล้วยไม้                                ส้มเขียวหวาน
                                         สับปะรด                                ปทุมมา 
                                         ส้มโอ                                    กระเจี๊ยบเขียว
                                         กาแฟโรบัสต้า                        ข้าวโพดหวาน
                                         ผักกวางตุ้ง                             เงาะ
                                         มะเขือเทศ                              ถั่วลิสง
                                         หน่อไม้ฝรั่ง                             ถั่วเขียว
                                         ผักคะน้า                                ถั่วเขียวผิวดำ
                                         หอมหัวใหญ่                            ถั่วเหลือง
                                         กะหล่ำปลี                               ถั่วเหลืองฝักสด
                                         พริก                                      พืชตระกูลแตง
                                         ถั่วฝักยาว                               มังคุด
                                         ถั่วลันเตา                                ลองกอง
                                         ผักกาดขาวปลี                        ลิ้นจี่
                                         ข้าวโพดฝักอ่อน                      มันสำปะหลัง
                                         หอมหัวแบ่ง                            กล้วยไม้ตัดดอก