สาระความรู้เกี่ยวกับ GAP
 
- GAP คืออะไร ?
-เกษตรกรได้ประโยชน์อย่างไร
-ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้GAP
-การจัดการคุณภาพ GAP
                                                            

                                                          <<ย้อนกลับ                                                  ดาวน์โหลดไฟล